چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره من

 

 

 

رضا زهتابچیانرضا زهتابچیان

 

متولد: 2/5/1356 - تهــران

 

لیسانس: ریاضیات کاربردی (آزاد کرج)

 

فوق لیسانس: مهندسی سیستمها - مدیریت کیفیت (بوراس سوئد)

 

مهارتها: شش سیگمای ناب + فیلمسازی

 

خاطرۀ خوب: عمو حسین!

 

معلم محبوب: استاد شکوهی...

  

خون: خویشانم!

 

زندگی: مادربزرگ خیلی بزرگم! (عزیزجون)

 

مریم: مریمم... 

 

آرزو: ...بماند!

 

Reza_Zehtabchian@yahoo.com

 

 

گزارش تخلف
بعدی